Hội những người có nhóm máu hiếm Rh - Rhesus factor
GIVING = LIVING

Một giọt máu - Triệu tấm lòng

Chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ

Tôi thuộc nhóm máu A-

Hội nhóm máu hiếm Lượt xem: 116 Chia sẻ 0
Quan tâm 0

Tôi là người có nhóm máu A-.xin chia sẻ thông tin để tôi có thể giúp những người cần nhóm máu của tôi. Sdt 0932623640

Bệnh nhân cần giúp đỡ

Chia sẻ mới nhất

Bài viết mới nhất