Hội những người có nhóm máu hiếm Rh - Rhesus factor
GIVING = LIVING

Một giọt máu - Triệu tấm lòng

Chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ

Sự sản sinh tế bào máu ở tủy xương

Trần Thị Hằng Lượt xem: 205 Chia sẻ 0
Quan tâm 0

Tủy xương là loại  ở giữa hầu hết các xương. Gồm tủy đỏ và tủy vàng, trong đó chỉ tủy đỏ mới có chức năng tạo huyết. Tủy tạo huyết ở người trưởng thành nằm chủ yếu ở đầu xương dài và một số xương dẹt.

Tủy xương có hai loại tế bào gốc gồm các tế bào tạo máu (nguồn gốc của ba loại tế bào máu) và các tế bào nền (sản xuất mỡsụn và xương). Các tế bào nền gốc còn có khả năng biệt hóa thành nhiều loại mô khác nhau, kể cả mô thần kinh. Các tế bào máu gốc tạo ra hồng cầubạch cầu và tiểu cầu.

Tủy sinh máu là nơi duy nhất có đủ các yếu tố thuận lợi để các tế bào gốc tạo máu tăng sinh biệt hóa và trưởng thành. Có 3 khu vực chính là khu vực tế bào gốc, khu vực tế bào tăng sinh – biệt hóa và khu vực tế bào trưởng thành rồi ra máu ngoại vi để thực hiện chức năng của nó.

Khu vực tế bào gốc: Tất cả các tế bào máu trưởng thành đều được sinh ra từ các tế bào gốc tạo máu bao gồm các tế bào gốc vạn năng, các tế bào gốc đa năng và đơn năng.

Khu vực tế bào tăng sinh và biệt hóa:

-  Khu vực này bao gồm toàn bộ các tế bào đầu dòng và các giai đoạn trung gian của dòng hồng cầu, bạch cầu và mẫu tiểu cầu.

-  Dòng lympho, vấn đề sinh máu rất phức tạp. Cho đến nay vẫn chưa phân lập được tế bào gốc chỉ sinh Lympho T. Những tế bào được coi là “ tế bào gốc sinh Lympho” vẫn còn một khả năng biệt hóa thành tế bào sinh tủy. Điều này có lẽ có vai trò quyết định của vi môi trường tạo máu, vì những “ tế bào gốc sinh lympho” khi đã di chuyển đến tuyến ức sẽ mất khả năng tái biệt hóa thành tế bào tủy mà chỉ có thể biệt hóa thành Lympho T.

Ngược lại, trong vi môi trường tủy xương chúng có thể biệt hóa thành tế bào tủy, tế bào Lympho B và tế bào NK ( Natural killer – Tế bào diệt tự nhiên).

Khu vực tế bào trưởng thành:

Khu vực này tế bào máu không còn khả năng nhân lên nữa, chỉ còn biệt hóa trưởng thành. Bao gồm hồng cầu lưới, bạch cầu đũa, tiểu cầu và toàn bộ tế bào trưởng thành của các dòng, đã sẵn sàng để phóng thích ra ngoại vi thực hiện chức năng.

Xem thêm: Tế bào bạch cầu đột nhiên tăng cao có sao không?

Bệnh nhân cần giúp đỡ

Chia sẻ mới nhất

Bài viết mới nhất