Hội những người có nhóm máu hiếm Rh - Rhesus factor
GIVING = LIVING

Một giọt máu - Triệu tấm lòng

Chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ

Danh sách thành viên - Hội Những người có nhóm máu hiếm

Đăng ký trở thành hội viên [Hội Những Người có nhóm máu hiếm]
STT Tên thành viên Ngày sinh Giới tính Nhóm máu Tình trạng sức khỏe Nơi ở hiện tại Đang có mặt tại
1 LAI MINH TRIẾT 08/03/2021 Nam A- Tôi luôn sẵn sàng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
2 Hoàng Thị Thu Hiền 21/06/1996 Nữ B- Tôi luôn sẵn sàng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
3 Hoàng thị Thuý hằng 19/05/1983 Nam A- Sức khỏe không tốt Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế
4 Trần văn công 20/07/1989 Nam O- Tôi luôn sẵn sàng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
5 Nguyễn Hoàng Hùng Vỹ 29/10/1985 Nam O- Sức khỏe không tốt Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
6 nguyễn tuấn dũng 05/04/1995 Nam A- Tôi luôn sẵn sàng Bắc Ninh Bắc Ninh
7 Hoàng ngọc thế huy 24/02/1986 Nam A- Tôi luôn sẵn sàng Bình Thuận Bình Thuận
8 Nguyễn Minh Mẫn 01/08/1963 Nam O- Tôi luôn sẵn sàng Lâm Đồng Lâm Đồng
9 Ngô Thị Tuyết Trang 18/06/1984 Nữ AB+ Tôi luôn sẵn sàng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
10 Nguyễn Trương Khánh Quỳnh 04/02/1996 Nữ B- Tôi không thể hiến máu trong thời gian này Đà Nẵng Đà Nẵng
11 Nguyễn Thị Minh Thuỳ 17/10/1994 Nữ O- Tôi luôn sẵn sàng Bình Thuận Bình Thuận
12 Vũ Thị Huyền 17/05/1982 Nữ B- Tôi luôn sẵn sàng Hà Nội Hà Nội
13 Trương Thị Diễm Thúy 19/02/1990 Nữ B- Tôi không thể hiến máu trong thời gian này Kiên Giang Kiên Giang
14 Tạ Thị Bích Đào 14/05/1991 Nữ B- Tôi đang mang thai Đà Nẵng Đà Nẵng
15 Lưu nguyệt mai 10/07/1989 Nữ A- Tôi đang mang thai Thanh Hóa Thanh Hóa
16 Nguyễn Đình Quỳnh 22/02/1985 Nam AB+ Tôi luôn sẵn sàng Hà Nội Hà Nội
17 Bùi Thị Tuyết Vân 24/06/1990 Nữ A- Tôi không thể hiến máu trong thời gian này Long An Long An
18 Đặng Thị Ngọc Diệu 10/08/1989 Nữ O- Tôi đang mang thai Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
19 La Hoàng Thảo My 20/02/1998 Nữ A- Tôi luôn sẵn sàng An Giang An Giang
20 Man Đình Nhiên 04/09/1985 Nam AB+ Tôi luôn sẵn sàng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh